Menu
Sluiten
abc

©Copyright & Takedown Notice

Op alle teksten die op de website www.dresscode.nl staan, zijn auteursrechten verbonden. Bij het overnemen van delen of hele stukken tekst, bent u officieel in overtreding en schendt u dit copyright.

Wilt u toch een deel van de informatie of teksten gebruiken? Neem dan contact met ons op. Voor meer informatie, een samenwerking of toestemming voor het overnemen van een tekst, kunt u altijd mailen naar [email protected]

Zeggenschap over de producten, informatie of afbeeldingen
Dresscode.nl werkt als een zoekplatform waarmee tal van bedrijven hun producten kunnen presenteren en adverteren. Als doorgeefluik heeft Dresscode.nl geen zeggenschap over de producten, informatie of afbeeldingen die adverteerders op haar platform uploaden. Dresscode.nl heeft geen actieve betrokkenheid bij de inhoud die door de adverteerders wordt geüpload. 

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat Dresscode.nl geen producten op voorraad heeft en ook zelf niets verkoopt. Dresscode.nl een platform dat bedrijven verbindt met hun potentiële klanten.

Disclaimer voor Dresscode.nl
MVA Publishing BV (Kamer van Koophandel: 61858137), hierna te noemen Dresscode.nl, verleent u hierbij toegang tot Dresscode.nl ("de Website") publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Dresscode.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Dresscode.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dresscode.nl. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type-, synchroniseer- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Dresscode.nl doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dresscode.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Controleer voordat u een aankoop doet altijd de gegevens van het product bij de betreffende aanbieder.

Takedown Notice

Lees de informatie op deze pagina zorgvuldig voordat u een melding en verwijderingsverzoek verzendt wegens inbreuk op intellectueel eigendom.

Dresscode.nl werkt als een zoekplatform waarmee tal van bedrijven hun producten kunnen presenteren en adverteren. Als doorgeefluik heeft Dresscode.nl geen zeggenschap over de producten, informatie of afbeeldingen die adverteerders op haar platform uploaden. Dresscode.nl heeft geen actieve betrokkenheid bij de inhoud die door de adverteerders wordt geüpload.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat Dresscode.nl geen producten op voorraad heeft en ook zelf niets verkoopt. Dresscode.nl een platform dat bedrijven verbindt met hun potentiële klanten.

Als u vermoedt dat een bedrijf een item heeft geüpload dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten en u een Notice and Takedown-procedure wilt starten, houdt u zich dan aan het volgende protocol:

 • Neem contact op met het bedrijf of de bedrijven waarvan u denkt dat ze intellectuele eigendomsrechten schenden en probeer de kwestie met hen op te lossen.
 • Als het probleem niet in der minne kan worden opgelost met het bedrijf/de bedrijven in kwestie, ga dan verder met het indienen van een formele kennisgeving en verwijderingsverzoek, en zorg ervoor dat u voldoet aan de gegeven richtlijnen:
 1. Als u een intellectuele eigendomsrecht klacht wilt melden, dient u een schriftelijk verzoek in met specifieke details.
 2. Geef een beschrijving van het product, foto waarop vermeend inbreuk is gemaakt. Lever bij u klacht altijd zo veel mogelijk bewijsmiddelen mee zoals: zoals URL en screenshots, om ons te helpen bij het vinden van het inbreukmakende materiaal.
 3. Geef daarnaast uw volledige contactgegevens op:
  1. Achternaam, voornaam:
  2. Adres:
  3. Woonplaats:
  4. E-mailadres:
  5. Telefoonnummer:
  6. Naam van bedrijf of instantie (indien van toepassing):
 4. Verklaar dat u rechthebbende bent van het recht waarop een inbreuk is gepleegd dan wel gerechtigd bent om namens de rechthebbende op te treden.Is geprobeerd de plaatser van het materiaal (anders dan Website) te benaderen? Zo ja; welke reden gaf deze om zelf niet in te grijpen?
 5. De email heeft u naar waarheid ingevuld, de verstrekte informatie klopt en, de melder zal alle schade vergoeden als blijkt dat ik onjuiste informatie heb verstrekt.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Copyright Dresscode

Top