Badmode-onderzoek

Badmode-onderzoek

Nederlanders zijn echte strandgangers. De Nederlandse stranden liggen bij een beetje mooi weer dan ook vol, maar ook strandvakanties in Europa zijn bij Nederlanders erg populair. De meest gedragen badmode-items op het Nederlandse strand zijn de bikini en de lange zwembroek.

Maar hoe zeker zijn Nederlanders in bikini of zwembroek? Welk rapportcijfer geven Nederlandse vrouwen en mannen zichzelf en elkaar? En welke badmode-items vinden Nederlanders écht niet kunnen op het strand?

Om bovenstaande onderwerpen in kaart te brengen, heeft Dresscode.nl onderzoek gedaan onder 1.438 Nederlanders. Uit dit onderzoek is gebleken dat vrouwen niet alleen kritisch zijn over zichzelf, maar ook over de Nederlandse man in zwembroek. Daarnaast gaven respondenten aan dat overgewicht nog steeds de nummer 1 reden is voor onzekerheid. Het ontbreken van een wasbordje is voor mannen ook een belangrijke reden om zich onzeker te voelen.

Man versus Vrouw

Het onderzoek toont aan dat er behoorlijke verschillen zijn tussen het zelfbeeld van mannen tegenover het zelfbeeld van vrouwen. Mannen zijn over het algemeen tevredener over zichzelf dan vrouwen over zichzelf zijn. Mannen geven zichzelf in zwembroek gemiddeld een 6.8. Dit terwijl de Nederlandse vrouw zichzelf (net aan) een voldoende geeft met een gemiddelde van een 5.7.

Wat valt er op bij vrouwen?

Vooral vrouwen die de 40 zijn gepasseerd, zijn ontevreden en geven zichzelf gemiddeld een onvoldoende. Het laagste gemiddelde komt van vrouwen in de leeftijdscategorie 51+, namelijk een 4.5. Hierna volgt de leeftijdscategorie 41 tot en met 50 jaar met een 5.4. De leeftijdsgroep tot en met 20 jaar geeft zichzelf het hoogste gemiddelde. Zij beoordelen zichzelf in bikini met een 6.1. Een enigszins opvallende conclusie, aangezien de maatschappelijke druk op deze leeftijdscategorie over het schoonheidsideaal vaak in opspraak komt. Toch is een magere 6.1 als hoogste gemiddelde voor de vrouwen een niet al te hoog cijfer.

 

Wat valt er op bij mannen?

In tegenstelling tot de vrouwen geldt bij de heren niet: hoe ouder, hoe lager het cijfer. Mannen in de leeftijdscategorie tussen de 40 en 50 jaar zijn, met een rapportcijfer van een 7.1, juist het meest tevreden over zichzelf. Maar die zelfverzekerdheid stopt duidelijk rond de 50. Nederlandse mannen van 51+ geven zichzelf namelijk een schamele 6.4 - het laagste cijfer van alle leeftijdscategorieën. Opvallend genoeg is er bij de mannen geen enkele leeftijdscategorie die zichzelf een onvoldoende geeft. Een groot verschil met de vrouwen, aangezien het laagste gemiddelde van de mannen beter is dan het hoogste gemiddelde van de vrouwen.

Waar zijn Nederlanders onzeker over op het strand?

Om te achterhalen hoe deze cijfers tot stand komen, is gevraagd naar de onzekerheden die Nederlanders hebben in bikini of zwembroek. Zowel vrouwen als mannen hebben verschillende oorzaken die onzekerheid veroorzaken.

Vrouwen

De helft van de Nederlandse vrouwen (50,2%) geeft aan onzeker te zijn over overgewicht. Hierna volgen cellulitis en striae met 14,2% en 10%. Van de Nederlandse vrouwen geeft 21,6% aan zich helemaal niet onzeker te voelen in bikini.
De leeftijdscategorie 51+ geeft aan het meest onzeker te zijn over overgewicht met 61,4% gevolgd door 31-40 jaar met 54,3%. In de groep 41-50 jaar zitten de meest zelfverzekerde vrouwen. Hier geeft 25,6% aan helemaal niet onzeker te zijn op het strand.

Mannen

Van de heren geeft 37,2% aan helemaal niet onzeker te zijn. Als mannen onzeker zijn dan lijkt dat vooral door overgewicht te komen (26%) of het niet hebben van een wasbordje (24%). Het wasbordje speelt voor mannen dus wel degelijk een belangrijke rol als het om zelfvertrouwen gaat op het strand. Over de hoeveelheid lichaamsbeharing zijn mannen het minst ontevreden. Slechts 0,4% van de mannen zegt onzeker te zijn over te weinig lichaamshaar.

Mannen uit de leeftijdsgroep 31-40 lijken het meest positief over zichzelf. Bijna de helft van de mannen in deze leeftijdscategorie (47,4%) geeft aan dat ze tevreden zijn met hun uiterlijk. Opvallend is dat het niet hebben van een wasbordje vooral onder de jongeren een reden is voor onzekerheid. Bij de categorie tot en met 20 jaar geeft 31,1% aan dat dit hen onzeker maakt op het strand.

Hoe beoordelen mannen en vrouwen elkaar?

Dat mannen niet alleen complimenteus naar zichzelf zijn blijkt wel uit de 6.7 die zij de Nederlandse vrouw geven. Dit is één punt meer dan de vrouwen zichzelf geven. De onzekerheid van de vrouw zou wat de Nederlandse man betreft minder aanwezig hoeven zijn.

 

De Nederlandse vrouw is duidelijk niet alleen negatief over zichzelf: de Nederlandse mannen krijgen namelijk slechts een 5.8 van de vrouwen. Dit is een heel punt minder dan dat de mannen zichzelf gaven.

 

Populaire bikini merken zijn NA-KD, Lascana, Nike, en O'Neill. Voor heren zijn ook Nike en O'Neill populair, maar ook de merken Brunotti en adidas

Redactie

Redactie

Top